Promocje
burger ze strusia  2 X 125g
burger ze strusia 2 X 125g

21,00 zł

Cena regularna: 27,50 zł

szt.
Medalion ze strusia DUŻA PACZKA 1kg
Medalion ze strusia DUŻA PACZKA 1kg

99,00 zł

Cena regularna: 126,00 zł

szt.
Tender stek ze strusia  DUŻA PACZKA
Tender stek ze strusia DUŻA PACZKA

145,00 zł

Cena regularna: 170,00 zł

Produkt dnia
Medalion ze strusia DUŻA PACZKA 1kg
Medalion ze strusia DUŻA PACZKA 1kg

99,00 zł

Cena regularna: 126,00 zł

szt.
Tender stek ze strusia  DUŻA PACZKA
Tender stek ze strusia DUŻA PACZKA

145,00 zł

Cena regularna: 170,00 zł

JAJO STRUSIA
JAJO STRUSIA

147,00 zł

szt.
burger ze strusia  2 X 125g
burger ze strusia 2 X 125g

21,00 zł

Cena regularna: 27,50 zł

szt.
Mały filet ze strusia 2 szt. op. 400g
Mały filet ze strusia 2 szt. op. 400g

88,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP-STRUSIAKRAINA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym strusiakraina.pl prowadzonym pod adresem sklep-strusiakraina.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.
b) Złożenie przez klienta zamówienia w sklepie internetowym sklep-strusiakraina.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.
c) Sklep internetowy sklep-strusiakraina.pl dostępny pod adresem sklep-strusiakraina.pl (dalej „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Aleksandę Dudka i Adamem Motz prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Strusia Kraina & MOBAX Dutka Motz Spółka Jawna, z siedzibą w Katowicach , ul. Magazynowa 21 40-424, NIP: 954-260-01-32, REGON: 240677099 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Sprzedawca”).

Dane kontaktowe:
adres pocztowy:
Strusia Kraina & MOBAX
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

adres poczty elektronicznej:
kontakt@strusiakraina.pl

numer telefonu
668-036-671

2. Wymagania techniczne

W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera z włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" lub innego urządzenia z dostępem do sieci internet,
b) posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,
d) posiadanie konta poczty elektronicznej,
e) posiadanie numeru telefonu komórkowego.


II. ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Działalność
Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową Sklepu internetowego – www.sklep-strusiakraina.pl.pl.

2. Obszar działania
Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

3. Kupujący
Z oferty Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”) oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej łącznie „Klient”).

4. Ceny
a) Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.
b) Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży towary o kalibrowanej gramaturze. Oznacza to, że zamawiając towar klient otrzymuje produkt o dokładnie takiej wadze jak wybrano.

c) Cena produktu w przeliczeniu na 1 kg może różnić się w zależności od wybranej opcji wagowej. Im większa ilość zakupionego towaru tym cena jest niższa. Każda oferta posiadająca wybór opcji wagowej zawiera dodatkowy dopisek określający cenę za 1kg przy wyborze danej opcji wagowej.


5. Oferta handlowa
Zamówienie (dalej „Zamówienie”) przesłane przez Klienta poprzez Sklep internetowy stanowi oświadczenie woli Klienta, będące złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w Zamówieniu. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność towarów na stronie internetowej Sklepu internetowego nie jest jednoznaczne z dostępnością towarów w magazynie i możliwością realizacji Zamówienia.


6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy
Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem transportu firmowego lub firmy kurierskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od miejsca dostawy oraz wartości zamówienia. Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski.

Koszt dostawy do 30kg wynosi 24,99zł brutto

Każda następna paczka (do 30kg) będzie generowała dodatkowy koszt wysyłki na poziomie 24,99zł.

Koszt dostawy zawiera transport produktu oraz specjalistyczne opakowanie

Odbiór w siedzibie firmy jest bezpłatny

III. KONTO
1. Rejestracja
a) W celu założenia Konta w Sklepie internetowym Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie internetowym.
b) Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym po kliknięciu w zakładkę „Załóż Konto” na stronie głównej Sklepu internetowego lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
c) Rejestracja w Sklepie internetowym polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez:
i. podanie obligatoryjnie następujących danych:
• adres poczty elektronicznej
• hasło – Hasło musi składać się co najmniej z sześciu (6) znaków: wielkie i małe litery oraz minimum jeden znak specjalny,
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
• numer telefonu,
• adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
• nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami,
• numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

ii. akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.
d) Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie internetowym.
e) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien kliknąć w przycisk „Zatwierdź”. Następnie na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail potwierdzająca założenia Konta w Sklepie internetowym.
f) Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony.
g) Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@strusiakraina.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: Strusia Kraina & MOBAX ul. Magazynowa 2140-424 Katowice
h) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
i) W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę.


IV. ZAMÓWIENIE KLIENTA
1. Składanie i akceptacja Zamówienia

a) Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
b) Zamówienie może złożyć zarówno Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie internetowym i założył Konto, jak też Klient który nie dokonał rejestracji w Sklepie i nie założył Konta.
c) Zamówienie składa się wybierając z towary z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Befsztyk.pl. Wkładanie towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka" przy danym towarze a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności oraz potwierdzenie Zamówienia.
d) Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Klient do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien nacisnąć przycisk ”Wróć do Sklepu” widoczny podczas procedury składania Zamówienia.
e) Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia.
f) Realizacja Zamówienia możliwa jest po wcześniejszej rejestracji Klienta na Stronie Internetowej i zalogowaniu się na Konto w Sklepie internetowym lub po podaniu następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami, numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami i po akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.
g) Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku Zamówień obejmujących towary o zmiennej wadze ostateczna wartość Zamówienia zostanie przekazana Klientowi telefonicznie przez przedstawiciela Sprzedawcy.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z numerem Zamówienia, o której mowa powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Możliwość anulowania Zamówienia
a) Klient może anulować Zamówienie.
b) W przypadku wysyłek kurierskich anulowanie Zamówienia musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 na dzień wyznaczony jako dniem dostawy Zamówienia.
c) Anulowania Zamówienia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@strusiakraina.pl

5. Prawo odstąpienia od umowy

a) Z zastrzeżeniem postanowień pkt g) poniżej Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy Strusia Kraina & MOBAX ul. Magazynowa 2140-424 Katowice, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
g) Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

6. Termin realizacji dostawy
a) Zamówienia realizowane są 3 dni w tygodniu. Poniedziałek, wtorek, środę. Zamówienia realizowane są najpóźniej następnego dnia z wyżej wymienionych po złożeniu zamówienia. Np. Jeśli zamówienie zostanie złożone w środę – zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Jeśli zamówienie zostanie złożone w poniedziałek zostanie zrealizowane najpóźniej we wtorek.
b) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje Zamówienie w siedzibie firmy w Katowicach przy ul. Magazynowej 21 w godz. 09.00-17.00 w dni robocze Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

7. Dni wolne
Sprzedawca nie dostarcza Zamówień w niedziele i dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni w których nie będzie możliwa dostawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

8. Miejsce i termin dostarczenia Zamówienia
Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres.

9. Odmowa realizacji Zamówień
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
a) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów,
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

10. Faktura
Do zamówienia dołączana jest faktura VAT, obejmująca dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.


V. PŁATNOŚCI
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

  • Płatność natychmiastowa AUTOPAY – system błyskawicznych płatności obsługujący większość banków oraz karty płatnicze. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AUTOPAY S.A.
  • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację przez Sprzedawcę Zamówienia.
  • Płatność BLIK
  • Gotówką wyłącznie podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy. 

 

VI. DOSTAWA
1. Dostawca
Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem. Dostawca podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie w celu ustalenia dodatkowego terminu dostawy. Jeśli zostanie ustalony nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (towary łatwo psujące się, towary świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów objętych Zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.


VII. REKLAMACJE I ZWROTY
a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2 dni od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b) poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
d) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
e) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
f) Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może być inna grubość tłuszczu, inna ilość przerostów itp.


VIII. DANE OSOBOWE
a) Rejestrując się na Stronie internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień oraz komunikacji z Klientem.
b) Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na Stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się do Konta. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego Koncie.
f) Sprzedawca w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na Stronie internetowej przez podany w wiadomości odsyłacz do Strony internetowej.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Regulamin
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
b) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

5. Spory
a) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
b) Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
c) Niezależnie od postanowień pkt b). 5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl